Energieke aftrap Amersfoort Onderwijsstad

In onze stad is samenwerking het sleutelwoord. Dat was maandag 9 maart te merken tijdens de aftrap van Amersfoort als Nationale Onderwijsstad. Het was prachtig om te zien hoe iedereen vanuit zijn eigen achtergrond met elkaar in gesprek ging over het onderwijs.

Die energie en het gevoel van trots willen we als een olievlek verder verspreiden. Was je niet bij de aftrap aanwezig of wil je nog even nagenieten, bekijk dan de sfeerimpressie. Via LinkedIn blijf je op de hoogte van al het nieuws rondom Amersfoort Onderwijsstad.

Thema’s

Tijdens de bijeenkomst hebben deelnemers in verschillende groepen nagedacht over diverse onderwerpen. Namelijk:

  • Gelijke kansen
  • Verbinding onderwijs & arbeidsmarkt
  • Passend onderwijs
  • Ruimte voor talent
  • Werken in het onderwijs
  • Verbinding onderwijs & jeugdzorg
  • Doorgaande ontwikkellijn
  • Toekomst van het onderwijs

Mee doen

Aan het eind van de dag vroegen we iedereen om zich in te schrijven op een thema waar je verder bij betrokken wilt worden. Was jij niet aanwezig, maar zou je wel graag aangehaakt worden bij de verdere uitwerking van een van de thema’s? Laat dit dan weten met een mail aan het projectteam.

Vervolg

De situatie rondom het coronavirus maakt dat ieders werk er nu anders uitziet. Zeker in het onderwijs! Wij houden de ontwikkelingen in de gaten. Op de achtergrond kijken wij hoe we verder invulling kunnen geven aan de verschillende thema’s en de opbrengst van de aftrap. Op een gepast moment zullen wij jullie benaderen om hier samen verder vorm aan te gaan geven.

Nieuws