We zijn los: dag 1 ‘Gelijke Kansen’

Vandaag is de Nationale Onderwijsweek officieel van start gegaan. Alle activiteiten staan op deze eerste dag in het teken van het thema: ‘Gelijke kansen’. Benieuwd naar de inspirerende activiteiten die vandaag op het programma stonden? Lees dan snel verder!

Worlds Connect

Vandaag werd er bij Projecthuis Madiba gesproken over het snijvlak tussen onderwijs en jeugdhulp tijdens Worlds Connect. Wethouder Cees van Eijk opende de middag, waarna Docent van het Jaar 2021 Amin Asad de aanwezigen inspirerend toesprak: “Onderwijs moet niet opleiden voor een beroep, maar voor het leven”. Onze razende reporters stelden hem wat vragen over verbinding in de klas.

Aansluitend waren er twee verdiepingssessies. Over specialistische jeugdhulp in het onderwijs (OSJ Amersfoort) en over MBO Track; een speciaal programma voor jongeren die vastlopen in het reguliere onderwijs (mbo, v(s)o of praktijkonderwijs) of een vrijstelling van leerplicht hebben.

Docent in Bedrijf

De hele dag waren docenten en mensen uit het bedrijfsleven op pad in de stad waar zij verschillede de bedrijven bezochten. Onder andere Dierenpark Amersfoort, Leerhuis Beweging 3.0 en Rabobank Amersfoort Eemland werden bezocht. Waarom? Om te kijken hoe het onderwijs in Amersfoort nog beter aan kan sluiten op de arbeidsmarkt. Dit event wordt ieder jaar georganiseerd door het netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt.

Aan het eind van de middag kwam iedereen bij elkaar op de campus van ROC Midden Nederland. Daar ondertekende de gemeente, het onderwijs en het bedrijfsleven een manifest waarin zij afspreken zich gezamenlijk in te spannen om in Amersfoort uitstekende vakmensen op te leiden.

Namens de gemeente zette wethouder onderwijs Fatma Koşer Kaya haar handtekening.

Uit het manifest:
“De onderzoeken laten het al jaren zien, we komen in de toekomst heel veel vakmensen te kort. Vakmensen die zorgen dat er voldoende huizen gebouwd worden en die de zorg bieden die nodig is; ofwel vakmensen die de maatschappij laten draaien!

Wij zijn in Amersfoort trots op dit vakmanschap! Het onderwijs, de arbeidsmarkt en de gemeente
werken in Amersfoort hand in hand samen om jongeren en volwassenen op te leiden tot uitstekende vakmensen en hen een plek te bieden met toekomstperspectief. Ongeacht of dit nu gaat om een sterk VMBO en praktijkonderwijs, de doorstroom van het voortgezet onderwijs naar het MBO, HBO en WO, (volwassenen) certificaatonderwijs, herscholing, omscholing of werk(zoekend) naar werk.”

Online sessies

Hoe kun jij als leerkracht concreet bijdragen aan kansengelijkheid? Die vraag stond centraal in de kennissessie Kansengelijkheid van SLO. Meer dan 100 deelnemers uit het PO en VO zijn het gesprek aangegaan over verschillende thema’s. Onder meer het hebben van hoge verwachtingen van leerlingen, bewust differentiëren en kansrijk adviseren. SLO organiseert elke dag van de Onderwijsweek een online kennissessie over uiteenlopende thema’s.
Ook was er vandaag een webinar van NSO-CNA Leiderschapsacademie over kansengelijkheid in het onderwijs onder leiding van Rob Mioch.

Nieuws