Amersfoort Nationale Onderwijsstad 2020/21

Samen voor de toekomst

Amersfoort is de Nationale Onderwijsstad van het jaar 2020-2021. De Stichting Nationale Onderwijsweek kent deze titel ieder schooljaar aan een andere stad toe. Het thema van dit jaar is ‘Samen voor de toekomst’. Daarmee laten we zien hoe onze stad bouwt aan het onderwijs van morgen en daarna.

Trots zijn

Als stad mogen we deze eretitel dragen vanwege de goede samenwerking tussen alle partijen die zich in Amersfoort bezighouden met onderwijs van jong tot oud. In Amersfoort maken we werk van sterk onderwijs. Daar mogen we trots op zijn en dat mogen we laten zien.

Inspireren

Als Onderwijsstad kunnen we lokaal en landelijk mooie voorbeelden uitwisselen. We kunnen zowel inspiratie naar onze stad halen als anderen inspireren. We grijpen de titel en het enthousiasme wat dat mee zich meebrengt aan om onze trots te delen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Verbinden

‘Samen voor de toekomst’ is het thema. In Amersfoort is er intensieve samenwerking tussen onderwijsinstellingen in de volle breedte (van vroeg voorschoolse educatie tot leren tijdens je werk) en met bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners van de stad. Deze samenwerking gaan we komend jaar verder versterken. Met bijzondere samenwerkingsprojecten gericht op het onderwijs van de toekomst.

Promoten

Het komende schooljaar organiseren we uiteenlopende activiteiten rond verschillende thema’s. Denk hierbij aan de toekomst van het onderwijs, gelijke kansen en werken in het onderwijs. Dit doen we met én voor mensen uit het onderwijs. Ook betrekken we mensen uit andere gerelateerde werkvelden Het doel is om elkaar te motiveren en samen verder te bouwen aan de toekomst van het onderwijs. Het hoogtepunt van het jaar is de Nationale Onderwijsweek. Als gevolg van het coronavirus gaat de Nationale Onderwijsweek in oktober 2020 niet door en wordt gekeken naar een passend moment in 2021.

Amersfoort Onderwijsstad is een samenwerking tussen het onderwijs, de gemeente Amersfoort en de stichting Nationale Onderwijsweek.